Здравни съвети

Фините прахови частици и техния ефект върху нашето здраве

Фините прахови частици и техния ефект върху нашето здраве

Фините прахови частици са основен проблем в средата, в която живеем, тъй като засяга нашето здраве и качеството ни на живот. Според Световната здравна организация (СЗО) около 99% от световното население живее на места, където не се спазват препоръки, засягащи качеството на въздуха. Замърсяването на въздуха се свързва с 6,7 милиона преждевременни смъртни случая всяка година. С нарастването на индустриализацията и технологичния напредък на обществото се повишава и замърсяването на околната среда, а това засяга здравето на дихателните пътища.

Функционалната медицина предоставя цялостен и ориентиран към пациента подход за справяне с респираторни заболявания, особено когато се има предвид връзката между токсините в околната среда и здравето. Той разкрива и адресира причините за респираторни проблеми чрез провеждане на изследвания и изработване на индивидуални, холистични планове за терапия и лечение.

Какво представляват токсините от околната среда?

Токсините от околната среда са физически вещества, химикали или биологични организми, които могат да повлияят неблагоприятно на човешкото здраве. Ръстът в промишленото производство, потреблението на изкопаеми горива и модерните селскостопански практики драстично увеличиха излагането на хората на токсини от околната среда. Много от продуктите и процесите, допринасящи за замърсяването на околната среда, са неразделна част от съвременния начин на живот, а това прави усилията за ограничаване на употребата им доста трудни. Експозицията на токсини от околната среда може да възникне чрез вдишване, поглъщане (чрез храна и вода) и контакт с кожата. Вдишването е особено важно за респираторното здраве, тъй като включва пряко дихателната система.

Замърсяването на въздуха произтича както от естествени, така и от изкуствени източници и се категоризира в две форми – на открито и на закрито. Замърсяването на въздуха на открито, предизвикано от емисии от превозни средства, промишлени дейности и природни събития като горски пожари, включва замърсители като прахови частици, озон, азотен диоксид, серен диоксид, тежки метали и въглероден оксид. Замърсяването на въздуха в помещенията произлиза от по-локализирани източници. Домакинските продукти като почистващи препарати отделят летливи органични съединения (ЛОС), уредите за готвене и отопление отделят прахови частици и газове. Тютюневият дим също може да въведе множество вредни химикали в атмосферата у дома. Допълнителни фактори включват радон – естествено срещащ се радиоактивен газ и спори на плесени.

Връзката между токсините в околната среда и респираторните проблеми

Излагането на токсини от околната среда значително допринася за развитието и обострянето на респираторни заболявания като астма, алергии и ХОББ. Децата и юношите са по-податливи на въздействието на замърсения въздух, отколкото възрастните. 

Човешката дихателна система се развива от раждането до приблизително шестгодишна възраст, което представлява най-значимият период на развитие. Поради по-малките си дихателни пътища, незрели системи за детоксикация и честото излагане на замърсен въздух, децата са по-податливи към респираторни токсини, отколкото възрастните. По-възрастните хора също са изправени пред повишена чувствителност към възпаления и респираторни усложнения, произтичащи от замърсяването на въздуха. 

Астмата и алергичните заболявания показват значително увеличение в световен мащаб през последните десетилетия. Факторите на околната среда се очертават като ключови фактори, допринасящи за тази възходяща тенденция. Пасивното излагане на тютюнев дим е идентифицирано като значителен рисков фактор за детската астма. Освен това, хората, живеещи в градските райони, изпитват повишена експозиция на различни съединения от околната среда, което постоянно корелира с повишени нива на алергии и астма. Вдишването на замърсители инициира оксидативен стрес в белите дробове и имунните клетки реагират чрез генериране на реактивни кислородни видове (ROS). Тези реактивни кислородни видове не само предизвикват увреждане на белите дробове, но също така активират сигнални пътища, усилвайки възпалението и изостряйки хиперреактивността на дихателните пътища. 

Излагането на замърсен въздух също предизвиква промени в производството на цитокини, нарушавайки деликатния баланс на имунната система. Индиректни механизми, като епигенетични промени и промени в микробиома, също допринасят за промени в белодробната функция. 

Как фини прахови частици влияят на здравето?

Тъй като фините прахови частици се превърнаха в сериозен социален проблем през последните години, интересът към въздействието им върху човешкото здраве расте. Според Международната агенция за изследване на рака на Световната здравна организация (СЗО) финият прах е класифициран като канцероген от клас 1 от 2013 г. насам. 

Финият прах засяга не само респираторни и сърдечно-съдови заболявания, но и мозъчно-съдови заболявания и заболявания на нервната система, което води до влошаване белодробна функция и повишени нива на смъртност. Освен това се съобщава, че дългосрочното високо ниво на фин прах има неблагоприятни ефекти не само върху физическото здраве, но и върху психическото здраве. Провеждат се клинични изследвания за емпирична проверка на връзката между финия прах и психичното здраве в различни контексти.

Според предишни проучвания за ефектите на финия прах върху психичното здраве, финият прах причинява възпаление и оксидативен стрес, когато навлезе в човешкото тяло. Това може да повлияе на патогенезата на депресията. По отношение на финия прах има разлики в ефекта върху човешкото тяло в зависимост от размера на частиците му. Установено е, че ултра финият прах (Particle Matter; PM 2,5) с диаметър 2,5 µm засяга дори секрецията на допамин от нервната система в мозъка, което може да причини депресия и дори да увеличи риска от самоубийства. 

Промени в начина на живот за подобрена дихателна функция

Основна част от всеки план за лечение за подобряване на респираторното здраве включва приемане на промени в начина на живот, които дават приоритет на белодробната функция. Редовната физическа активност е крайъгълен камък, тъй като упражненията насърчават сърдечно-съдовата форма и укрепват дихателните мускули. Спорта подобрява общия капацитет на белите дробове. Участието в дейности като бързо ходене, плуване или колоездене подобрява обмяната на кислород и поддържа дихателната ефективност.

Спиране на тютюнопушенето

Спирането на тютюнопушенето е първостепенна промяна в начина на живот, която подпомага здравето на дихателните пътища. Пушенето уврежда белите дробове и е водеща причина за хронични респираторни заболявания. Поддържането на чиста вътрешна среда също е от решаващо значение. Редовното почистване и прах, използването на пречистватели на въздуха и осигуряването на подходяща вентилация намаляват замърсителите на въздуха в помещенията, които могат да компрометират дихателната функция.

Дихателни упражнения

Дихателните упражнения като диафрагменото дишане, могат да помогнат за оптимизиране на белодробната функция и капацитет. Специалистите по белодробна рехабилитация могат да обучат лица с хронични респираторни заболявания да използват тези техники.

Поддържане на качествен сън

Лишаването от сън е свързано с повишен риск от много здравословни проблеми. Оксидативният стрес е съществена част на етиологията на хроничните белодробни заболявания, а лишаването от сън насърчава оксидативния стрес. Лишаването от сън се свързва с неблагоприятни промени в белодробната функция при хронични респираторни състояния. Препоръчителното време за сън при възрастните хора е между 7-9 часа. Някои препоръки за подобряване на качеството на съня включват:

  • Придържане към последователен график за сън.
  • Излагане на естествена светлина през деня.
  • Поддържане на спокойна и прохладна атмосфера в спалнята.
  • Ограничаване на използването на електронни устройства вечер.
  • Избягване на тежки храни и кофеин непосредствено преди времето за лягане.

Прием на хранителни добавки

За подкрепа на дихателните пътища и защита от вредните фактори на околната среда се препоръчва употребата и на хранителни добавки. Алвео Сил представлява висококачествена хранителна добавка, разработена с цел подпомагане на здравето на дихателната система.. Съдържа специално подбрани съставки, които укрепват белите дробове и помагат за поддържане на здравето на алвеолите и синусите. Продуктът е подходящ за хора, които често страдат от респираторни заболявания или искат да подсилят защитата на своята дихателна система.

В заключение

Възприемането на принципите на функционалната медицина е от първостепенно значение за оптимизиране на респираторното здраве. Чрез подхода на функционалната медицина хората могат проактивно да се справят с основните проблеми чрез ограничаване на експозицията на токсини и оптимизиране на диетата и начина на живот. Тази холистична перспектива може да оптимизира белодробната функция и подпомага общото здравословно състояние на човека в дългосрочен план.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *