Здравни съвети

Стадирането при рак на белия дроб: какви са възможностите за терапия? (част 1)

Бял дроб

Ракът на белия дроб е второто най-разпространено онкологично заболяване в света. Това е най-често срещаният вид рак сред мъжете и вторият най-често срещан рак сред жените в световен мащаб. Това значително разпространение подчертава значението на точното стадиране на рака на белия дроб. Именно то определя какви терапевтични подходи могат за бъдат приложени, за да бъде ефективно лечението. Точното стадиране ръководи терапевтичните методи, които могат да включват операция, химиотерапия, радиация и други.

Интегративната медицина, като холистичен подход към лечението на рак на белия дроб, интегрира допълнителни терапии като акупунктура, медитация и прием на хранителни добавки в комбинация с конвенционалните медицински грижи. Тези допълнителни терапии облекчават симптомите, подобряват качеството на живот и отговарят на физическите и емоционалните нужди на пациентите. Прилагането на интегративната медицина в комбинация с конвенционалните стратегии за лечение предлага цялостен подход към болните от рак на белия дроб.

Хранителните добавки и билковите лекарства са все по-често използвани като допълнение към стандартните медицински терапии при рак на белия дроб. Някои от тях включват омега-3 мастни киселини, витамин D, селен, куркума, екстракт от зелен чай, медицинските гъби рейши и шийтаке.

Рака на белия дроб и неговите етапи

Ракът на белия дроб се характеризира с неконтролиран клетъчен растеж в белодробните тъкани. Двата най-често срещани вида рак на белия дроб са недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC), всеки от които има различни характеристики и лечения. NSCLC представлява приблизително 85% от случаите на рак на белия дроб, състоящ се от аденокарцином, плоскоклетъчен карцином и едроклетъчен карцином, докато SCLC представлява около 15% от случаите и е по-агресивен, често водещ до бърз растеж и метастази.

Рисковите фактори за рак на белия дроб включват тютюнопушене, излагане на вторичен цигарен дим, излагане на канцерогени като азбест, замърсяване на въздуха и генетична предразположеност. Тютюнопушенето все пак остава основната причина за рак на белия дроб.

Системата за стадиране на рака на белия дроб се основава на метода „TMN“. Това включва оценка на размера на тумора („T“), разпространението в лимфните възли („N“) и разпространението (метастази) в други органи („M“). Стадирането се извършва чрез образна диагностика (CT сканиране на гръдния кош, PET/CT сканиране) и минимално инвазивни тестове като ендобронхиален ултразвук (EBUS) и биопсии. 

Стадият на тумора определя възможностите за лечение и предсказва каква е прогнозата за лечение. Стадиите на рака на белия дроб варират от I до IV. Стадий I е рак, който е 4 cm или по-малък и е ограничен до белия дроб, стадий II включва рак, който е по-голям от 4 cm и/или рак, който се е разпространил в хилусните лимфни възли или плеврата, стадий III се състои от тумори, които са се разпространили в медиастиналните лимфни възли, а стадий IV представлява напреднало заболяване с разпространение на тумора към органи извън белите дробове.

Туморите в стадий I и II често са податливи на отстраняване чрез операция (хирургична резекция) или комбинирана терапия, включваща операция и следоперативна (адювантна) химиотерапия или лъчетерапия. Туморите в стадий III изискват мултимодална терапия, включително предоперативна (неоадювантна) химиотерапия, радиация и хирургия. Терапията за стадий IV рак на белия дроб включва химиотерапия, имунотерапия или палиативни грижи за облекчаване на симптомите и подобряване на качеството на живот. Ранният стадий на рак на белия дроб (етапи I до II) предлага най-добри шансове за лечение, докато напредналите стадии на заболяването (етапи III до IV) често предвещават по-лоша прогноза.

Възможности за конвенционално лечение по етапи

Конвенционалните стратегии за лечение на рак на белия дроб се състоят от голям набор от терапевтични подходи, които се определят спрямо стадия на рака и състоянието на пациента. Конвенционалните методи за лечение включват хирургия, химиотерапия, лъчетерапия и таргетна терапия.

 • Хирургия: Хирургическото лечение често е предпочитаната опция за пациенти с ранен стадий на рак на белия дроб (NSCLC, етапи I и II). Хирургическите интервенции обикновено включват премахване на част от белодробната тъкан. Определянето на точния вид интервенция зависи от размера и местоположението на тумора, както и от рисковите фактори за самия пациент.
 • Химиотерапия: Химиотерапията се използва както за неоперабилни, така и за оперирани случаи на рак на белия дроб, особено в напреднали стадии (етапи III и IV). Обикновено се прилагат схеми, които се комбинират с прием на лекарства. Тази терапия може да се използва преди операцията, след операцията или като самостоятелно лечение за напреднали случаи на рак на белия дроб.
 • Радиационна терапия: Радиационната терапия се използва както при NSCLC, така и при SCLC, често в комбинация с други методи на лечение. Външната лъчетерапия (EBRT) и радиочестотната аблация (RFA) са основни методи, които насочват високоенергийни рентгенови лъчи към белодробния тумор, увреждайки ДНК на раковите клетки и предотвратявайки тяхното размножаване.
 • Целева терапия: Тази форма на терапия е насочена към конкретни генетични мутации в раковите клетки, като например EGFR, ALK, ROS1 и BRAF. Целевите лекарства, като инхибитори на тирозин киназа (TKI), блокират тези мутации, предлагайки по-прецизно и ефективно лечение, което често е предпочитано при определени типове рак на белия дроб.

Източници:

 1. Ali, M., Wani, S. U. D., Salahuddin, M., S.N., M., K, M., Dey, T., Zargar, M. I., & Singh, J. (2023). Recent advance of herbal medicines in cancer- a molecular approach. Heliyon, 9(2), e13684. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13684
 2. American Cancer Society. (2023). Non-small Cell Lung Cancer Surgery | Lung Cancer Surgery. Www.cancer.org. https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/treating-non-small-cell/surgery.html
 3. American Cancer Society. (2023, January 27). Non-small Cell Lung Cancer Treatment by Stage. Www.cancer.org. https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/treating-non-small-cell/by-stage.html
 4. American Cancer Society. (n.d.-b). Radiofrequency Ablation (RFA) for Non-Small Cell Lung Cancer. Www.cancer.org. https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/treating-non-small-cell/radiofrequency-ablation.html
 5. American Cancer Society. (2019, October 1). What is Lung Cancer? American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/what-is.html
 6. American cancer society. (2023, January 12). Lung Cancer Statistics | How Common is Lung Cancer? Www.cancer.org. https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/about/key-statistics.html
 7. American Lung Association. (n.d.). Nutrition and Lung Cancer Prevention. Www.lung.org. https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer/treatment/stay-healthy/prevention

Следва продължение…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *