Здравни съвети

Помагат ли пробиотиците за подобряване на костното здраве

Помагат ли пробиотиците за подобряване на костното здраве

Остеопорозата е разпространено костно заболяване, което засяга 1 на всеки 3 жени и 1 на всеки 5 мъже над 50 годишна възраст. Тя се характеризира с ниска костна маса и влошаване на микроархитектурата на костната тъкан, което повишава риска от фрактури.

В зависимост от това дали възниква като част от естествения процес на стареене или е свързана с друга болестна патология, остеопорозата се дели на първична и вторична. Понижаването на костната маса и при двете форми на заболяването се дължи на нарушения в процеса на костно ремоделиране, при които резорбцията взима превес над формирането на костна тъкан.

Естеството и обхвата на състоянието провокират учените непрестанно да търсят нови начини и средства за предотвратяване и терапия на остеопорозата. Последните  проучвания демонстрират потенциала на чревната микробиота да модулира здравето на костите. В хода на изследванията учените откриват, че приемът на пробиотични добавки може да допринесе за увеличаване на костната плътност при здрави хора и да редуцира риска от развитие на първична и вторична остеопороза.

Накратко за костната система

Скелетът на възрастните хора е съставен от 206 кости с различна структура и функции. Всяка от тях е есенциална за структурната опора и движението на тялото, както и за поддържането на минералната хомеостаза и хомопоезата (кръвообразуването) в организма. Освен това някои кости, например гръдният кош и черепът, осигуряват защита на жизненоважни органи.

Костта е жив орган, при който постоянно протича ремоделиране. Контролът на този процес е сложен и зависи от състоянието и правилното функциониране на само на костите, а и на много други витални системи, в това число имунната нервната и ендокринната. Добре известен факт е, че стомашно – чревната система също има ключово значение за поддържането на костната хомеостаза посредством регулиране на калциевата абсорбция.

През последните години учените откриват, че чревната микробиота също  има отношение към костното ремоделиране. Пробиотиците допринасят за модифицирането на интестиналния микробиом и така участват в регулацията на костното ремоделиране. Според специалистите пробиотичната терапия е още една стъпка в правилната посока към превенцията и лечението на остеопорозата.

Костно ремоделиране

В хода на целия живот скелетът е подложен на различни стресори и натоварване, които водят до образуване пукнатини и повреди по костите. За да не се наруши интегритета на костната система, тя непрексънато се ремоделира. Установено е, че между 5 и 10% от костите в човешкото тяло ежегодно се подменят с нова костна тъкан. Процесът на ремоделиране се осъществява от три вида клетки:

  • Остеобласти – отговарят за производството на органичният костен матрикс и спомагат костната минерализация
  • Остеокласти – отговарят за разграждането на костната тъкан и извъклетъчния матрикс
  • Остеоцити – това са зрели костни клетки, които се формират от остеобласти и изпълняват функцията на механосензори и ендокринни клетки в костта

Самият цикъл на костно ремоделиране протича на 4 етапа. Във фазата на активация клетките на повърхността на костта се отделят и изчакват да бъдат резорбирани. Когато сигналът достигне до остеокластите, те се акумулират на мястото за ремоделиране, където се осъществява костната резобрция. По време на третата фаза протичат реверсивни процес, при които количеството разградените костни тъкани трябва да бъдат заменени със същото количество нова маса. във финалната фаза се формира нова костна тъкан. Целият процес отнема между 4 и 8 месеца.

Остеокласти и остеобласти

Вече знаем, че остеокластите провеждат костната резорбция, докато остеобластите медиират костното образуване. Двата клетки са различни по произход и притежават различни характеристики. Остеокластите са силно подвижни многоядрени клетки, които се образуват от моноцити. Остеобластите се формират от специфични стволови клетки, които могат да се преобразуват в различни клетъчни видове (вкл. адипоцити и хондроцити).

Диференциацията на остеобластите и остеокластите се контролира от множество молекули. Балансът между активността и пролиферацията (производство) на тези два вида клетки е това, което гарантира поддържането на костната плътност и здравето на скелетната система през целия живот. Когато това равновесия бъде нарушено и разграждането на костна маса вземе превес на образуването костната хомесотаза се нарушава. В дългосрочен план това може да доведе до развитие на остеопороза.

Чревната микробиота и костното здраве

Счита се, че човешкото тяло е гостоприемник на над 100 трилиона микроби от различни видове. Освен разнообразният състав на микробиома, надвишаващ броя на човешките клетки, геномът на чревната микробиота е значително по – голям от този на хората. Така еволюиращият заедно с нас  микробиом  оказва многоизмерно въздействие върху организма.

Наситеността с микроорганизми е различна в различните части на чревния тракт, но най – голяма концентрация се открива в дебелото черво. Разграничавана като отделен орган, чревната микробиота е есенциална за здравето на човека. Тя въздейства върху множество физиологични процеси, включително метаболизъм, храносмилане, имунна функция, когнитивно здраве, психо – емоционално състояние и др.

Данните от минали проучвания потвърждават, че чревният тракт може да въздейства върху костното здраве. От една страна това се случва чрез регулиране на минералния метаболизъм. Правилната абсорбция на калций, фосфор и магнезий е жизненоважно за костите. В допълнение, серотонина и други чревни фактори също могат да повлияят на костния обмен. Това означава, че насоченото въздействие върху чревната микробиота може да се използва за третиране на различни патологии, в това число остеопороза.

Пробиотиците и костното здраве

Пробиотиците са хранителни добавки, съдържащи живи непатогенни микроорганизми, които оказват благотворен ефект върху организма. Приемани в здравословни дози, те могат да повлияят положително върху терапията и превенцията на различни патологични състояния.

Пробиотичните бактерии се намират естествено в лигавиците като устата, кожата, гениталиите и червата. Различни щамове полезни бактерии от десетилетия се използват за балансиране на чревната микробиота и подобряване на здравето. Някои нови проучвания демонстрират ефекта на чревния микробиом върху модулацията на костната физиология в следствие на прием на пробиотици.

Какво показват изследванията

Едно клинично изследване проверява ефекта на пероралното приложение на  Lactobacillus reuteri при здрави мъжки мишки за период от 4 седмици. Според анализът на данните суплементирането с бактерията води до осезаемо увеличаване на плътността и минералното съдържание в костите. Повишената костна плътност се дължи на ускорена остеобластна пролиферация и ускорено костно образуване.

В друго проучване 28 – дневният прием на Bifidobacterium longum води до повишено минерално съдържание и по – голяма устойчивост на счупвания на костите на мъжки плъхове, в сравнение с нетретираните животни. Според тестовете приемът на пробиотика води до акумулиране на по – голямо количество калций, фосфор и магнезий в тибията. Положителният ефект на щама се потвърждава от друго изследване, в което се отчита редуциране на броя на остеокластите при плъхове на високо – холестеролна диета, допълнена с ферментирали броколи с висока концентрация на Bifidobacterium longum.

Различни клинични проучвания доказват благотворното въздействие наразлични щамове Lactobacillus и Bifidobacterium бактерии при остеопороза. Събраната информация показва, че приемът на пробиотици инхибира прекомерната експресия и активност на остеопкласти и предпазва от понижаване на костната плътност. Според резултатите пробиотичните добавки притежават потенциала да предотвратят загубата на костна маса при мишки с дефицит на естроген чрез регулиране на костната резорбция. Това означава, че полезните бактерии могат да се окажат надеждна терапия за остеопороза при жени в менопауза, когато нивата на хормона драматично спадат.

Заключение

Въпреки че към момента изследванията са основно върху животни, голям брой хора, страдащи от остеопороза докладват за положителния ефект на пробиотиците върху костното здраве. Освен ползата за костите, суплементирането с пробиотици действа общоукрепващо, засилва имунитета и помага за регулиране на храносмилателната дейност и подобряване на метаболизма, допринася за поддържане на здравословно тегло и повишава енергията. Ако искате да се възползвате от всички ползи на пробиотиците се насочете към комплексна хранителна добавка с разнообразие от бактериални щамове и висока концентрация на живи бактерии. Флотен е мощна пробиотична формула, която бързо ще възстанови чревната микрофлора, за да се радвате на здраве и виталност!  

Floten / Флотен – синбиотик 20 капсули

Original price was: 30.99 лв..Current price is: 24.79 лв..
Floten® е първокласен синбиотик с множество ползи за човешкия организъм. Мощната формула съдържа 10 полезни бактериални щама, които възстановяват чревната микрофлора и балансират функциите на стомашно – чревния тракт. Високата бионаличност и специалната технология на добиване на синбиотичния комплекс гарантира оптималната усвояемост на продукта.

Източници

Collins FL, Rios-Arce ND, Schepper JD, Parameswaran N, McCabe LR. The Potential of Probiotics as a Therapy for Osteoporosis. Microbiol Spectr. 2017 Aug;5(4):10.1128/microbiolspec.BAD-0015-2016. doi: 10.1128/microbiolspec.BAD-0015-2016. PMID: 28840819; PMCID: PMC5710820.

Yu J, Cao G, Yuan S, Luo C, Yu J, Cai M. Probiotic supplements and bone health in postmenopausal women: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open. 2021 Mar 2;11(3):e041393. doi: 10.1136/bmjopen-2020-041393. PMID: 33653743; PMCID: PMC7929795.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *