Здравни съвети

Гинко Билоба- ползи!

Гинко Билоба- ползи!

Исторически източници свидетелстват, че гинкото е познато на китайската народна медицина от поне три хиляди години. Употребата от толкова много време говори за наличието на ясно изразени клинични ефекти. Кои са те?

По-малко известните…

Скорошни клинични проучвания при колит са особено интересни. Резултатите показват нива на ремисия (изчезване на симптомите) в около 33% от приемалите екстракт от листата на гинко. Едновременно с това е наблюдаван значим тъканен протективен ефект, както на макроскопско, така и на микроскопско ниво. С други думи – гинкото предпазва клетките от дегенерация и разрушаване. Изглежда, че неидентифицирани засега съставки в екстракта преидизвикват дозозависимо понижение в нивата на туморнекротизиращия фактор алфа и интерлевкин 6.

Съставките в екстракта понижават и индукцията на циклооксигеназа 2 – ензимът, отговорен за синтеза на факторите на възпалението, които обуславят появата на болка и оток. Заслужава отбелязване фактът, че нестероидните противовъзпалителни лекарства – едни от най-предписваните и широко употребявани медикаменти, действат по абсолютно същия начин. Гинко понижава активацията на макрофагите и Т-клетъчната апаптоза в опити in vitro и in vivo, което обуславя антиколитния му ефект.

Гинко билоба, също така, има и невропротективни свойства. Те се дължат на комплекса от флавоноиди, терпеноиди и билобалиди. Активните съставки в листата предпазват нервните клетки от хипоксия и окисляващи фактори. Освен на антиоксидантните флавоноиди, този ефект се дължи и на инхибицията на ензима моноаминооксидаза, която разгражда невромедиаторите допамин, серотонин и норадреналин. Невропротективните, медиатор повишаващите и радикал обезвреждащите ефекти прават гинкото ефективно при депресия, безпокойство, главоболие, замаяност, макуларна дегенерация и катаракта. Това се съчетава благоприятно с вазоактивните му ефекти и благоприятства подобряването на мозъчната функция, което като че ли е основното показание на гинко, според съвременната медицина.

Гинколидите инхибират включването на тромбоцит активиращия фактор, който предизивква слепването на тромбоцитите и образуването на тромби. Тези тромби предизвикват тежки и потенциално фатални усложнения като запушват коронарните или мозъчните кръвоносни съдове, което води до инфаркт или инсулт. Това също благоприятства подобряването на оросяването на мозъка и крайниците. Инхибирането на тромбоцит активиращия фактор води и до разширяване на бронхите и облекчаване на дишането при обструктивни белодробни заболявания.

Широкият спектър от благоприятни фармакологични ефекти може да доведе до превръщането на гинко билоба в билка на здравето и дълголетието. Впрочем, понятието билка често се използва в широк смисъл, тъй като се прилага и за многодишни дървесни видове. Такъв е и гинко билоба.

Като цяло, гинкото се понася добре, а нежеланите ефекти са много редки и обикновено не са сериозни.