Covid-19

Бързите тестове за антитела /COVID 19/ ! Защо са важни?! Каква информация ни дават?

Бързите тестове за антитела /COVID 19/ ! Защо са важни?! Каква информация ни дават?

Диагностичните тестове за COVID-19 станаха основен инструмент за проследяване на разпространението на болестта и затова Световната здравна организация многократно призовава тестването да бъде основен приоритет за всяка държава.

Повечето тестове за COVID-19 понастоящем се правят с генетичен материал от вируса, взет с тампон от носа и гърлото, като се използва обратната транскрипция на полимеразната верижна реакция (RT-PCR). Но PCR може да открие вируса само докато той присъства в човека. Известно е също, че понякога се получават лъжливи положителни резултати, ако реагентите в лабораторията се замърсят.

Всеки грип, всяка настинка, която прекарваме, създава в тялото ни спомен за нахлуващия нов патоген. Антителата са точно този спомен. Имунната система го съхранява достатъчно дълго и следващият път, когато сме изложени на същия вирус, те разпознават врага, нападат го и го обезсилват. Този принцип важи и за коронавируса.

Тестове за антитела за Covid-19 има. Става дума за серологичните тестове, наричани още „бързи“ тестове, които анализират капка кръв, за да установят дали човек е прекарал болестта (понякога дори без да знае) и има имунитет срещу вируса. И точно към тях са насочени надеждите, че ще променят тотално „играта“, като позволят на вече прекаралите болестта бързо да се върнат на работа.

За разлика от PCR тестовете, които засичат само активната в момента инфекция, серологичните тестове са начин да погледнем и назад към миналото. Те могат да установят дали човек е бил изложен на вируса преди седмици и месеци и се е възстановил. Въпросът е важен колкото от здравна гледна точка – за самата борба и управление на епидемията, толкова и от практическа – за бизнеса, икономиката и управлението на държавите.

Масовите тестове за антитела могат да разкрият истинската история на вируса. Колко хора са били наистина заразени всъщност? Кой е най-застрашен? Има ли неоткрит поток от леки случаи? Кои групи развиват тежки симптоми и трябва да бъдат хоспитализирани? Кои пък – не? Каква е реалната смъртност?

Но също така могат да ни кажат кой вече е имунизиран срещу заразата. В ситуация, в която бизнесът е спрял, а медицинските работници не разполагат с достатъчно защитна екипировка, това е от решаващо значение. Става дума за хиляди и хиляди хора, които могат да се върнат на работа.