Здравни съвети

10 интересни факти за опорно-двигателната система

10 интересни факти за опорно-двигателната система

Освен от кости и мускули, опорно-двигателната система включва и хрущяли, сухожилия, стави и други съединителнотъканни образувания, които осигуряват опора на всички органи и тялото като цяло. Функциитей далеч не се изчерпват с механичната защита на органите и движението – тя служи като основен резервоар на калций и фосфор в тялото, регулирайки по този начин обмена им. Също така, тя съдържа в себе си части от кръвотворната и дихателната система

1. Най-голямата кост е тазовата. Или, по-точно, тя се състои от шест плътно сраснали помежду си кости

2. Най-дългата кост е фемурът или бедрената кост. Тя съставлява почти една четвърт от ръста на човек.

 3. В организма на възрастния човек има 206 кости, докато в момента на раждане те са 300! Броят им постепенно намалява поради сливането на някои кости в процеса на съзряване. Над половината (106) от костите са в ръцете и стъпалата.

 4.  Най-силният мускул е месетер, който движи долната челюст към горната при дъвкане. Той развива натиск от 90 килограма върху повърхността на един мъдрец, което е над 100 кг за квадратен сантиметър!

 5.  В лицето се намират около 60 различни мускула. Усмихването е по-лесно от намръщването. В усмихването участват 20 лицеви мускула, а в намръщването – 40.

 6.  Най-дългият мускул в тялото е сарториус, който започва от горната външна страна на бедрото и достига задната страна на коляното. Той участва в ротацията на бедрото и сгъването на коляното.

 7. Най-малкият мускул в тялото е стапедиус, разположен в средното ухо. Дълъг е малко над 1 мм, с дебелина по-малка от тази на памучно влакно. Нещо повече, той поддържа стремето, което е като че ли закономерно – най-малкият мускул се залавя за най-малката кост.

 8.  Най-големият мускул е глутеус максимус – седалищният мускул. Той е най-добре развит при хората, тъй като поддържа тялото в изправено положение.

 9.  В тялото на възрастния човек има 639 различни мускула.  

10. Най-малката кост в организма е стремето, което е слухова костица, разположена в средното ухо. Въпреки че това е кост, тя функционално принадлежи към слуховия анализатор, а не към опорно-двигателната система. Тя провежда трептенията на въздуха до вътрешното ухо, които се трансформират в електрически импулси, което в последствие създава възприятието за слух. За здрави кости и стави ви препоръчваме Mobilor.