Общи условия за ползване на онлайн магазин
Настоящият документ съдържа Общите условия за използване на предоставените от „Тийм про“ услуги на потребителите в онлайн магазина „http://teamprobg.com“ и урежда отношенията Тийм про и потребителите.